Gwarancja, rękojmia i zwrot towaru, odstąpienie od umowy

Wszystkie produkty oferowane w Księgarni internetowej www.jupijo.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. W przypadkach sprzedaży produktów powystawowych opatrzone sa one stosowna informacją.  Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą, może w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia produktów w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez księgarnię internetową jupijo.pl W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Wydawnictwo Jedność nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez księgarnię internetową www.jupijo.pl).

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient może skorzystać z formularza odstąpienia (wzór formularza zamieszczony poniżej), wysyłając wypełnione oświadczenie wraz ze zwracanymi produktami na adres:

Wydawnictwo Jedność - Dział Sprzedaży Jupi jo!, Krakowska 62, 25-701 Kielce, nie później niż 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Zgodnie z ww. ustawą o prawach konsumenta, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, dlatego też nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

W przypadku uznania odstąpienia od umowy wysyłamy zwracane pieniądze w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

Wzór formularza odstąpienia od umowy